Tandblegning

Ekstern blegning

 

Går du og drømmer om at få hvidere tænder, kan tandblegning måske være svaret. Det er dog vigtigt at få en tandlæge til at se på tænderne inden, da blegemiddel ikke vil virke på alle slags misfarvninger.

Desuden blev der i 2012 fra EU udstedt ny bekendtgørelse vedrørende regler for brug af blegemidler på tænder, samt mængden af de aktive stoffer i blegemidlet.

 

 

LOVGIVNING EKSTERN BLEGNING

 

Hvis blegning udføres på udelukkende kosmetisk indikation skal patienten have betænkningstid på min. 2 dage, der må ikke bleges på personer under 18 år og der skal tages klinisk foto før og efter behandlingen.

 

  • Blegemidler til kosmetisk brug må maksimalt indeholde/

 

frigive op til 6% brintoverilte (H2O2), svarende til ca. 17% carbamidperoxid (den form, der oftest anvendes til hjemmeblegning).

  • Blegemidler må kun sælges til og distribueres af tandlæger.
  • Information om og introduktion til blegebehandlingen skal ske på klinikken og midlet kan herefter gives til patienten til brug derhjemme.
  • Blegemidler skal fremover mærkes. Det skal stå på pakningen, at produktet kun må sælges af tandlæger, og at det skal bruges første gang på klinikken.

 

 

Effekten af en blegning er afhængig af misfarvningens årsag, dens beliggenhed i tand-substansen og af blegemidlets koncentration. Effekten af hjemmeblegning kan, hvis misfarvningen skyldes indtrængning af organiske farvestoffer blege tænderne 1-2 toner på en Vita-farveskala. Drejer det sig om inkorporerede farvestoffer fra tændernes mineraliseringsperiode er effekten mindre, mens farve-forandringer der skyldes optiske ændringer forårsaget af slidt emalje eller scleroseret dentin ikke kan bleges.

Der bleges 1-2 gange daglig i ½-1 time eller om natten i en periode på 1-3 uger. Ofte vil et godt blegeresultat opnås efter 1-2 uger. Dybtliggende misfarvninger som fx tetrackylin-misfarvninger kan være meget vanskelige at blege, og her kan en blegetid på 3-6 måneder være nødvendig.