Parodontosebehandling

Behandling af tandkødsbetændelse

Tandlægerne på Kongelundsvej

Parodontitis

Parodontitis er en tandkødsbetændelse der har spredt sig fra tandkødet ned i tandkødslommerne til det dybere væv omkring tandroden. Dette betyder at der kommer en kronisk betændelse i de fordybede tandkødslommer, der permanent nedbryder tandens støttevæv omkring tandroden. Tabet af bindevævsfibre og knogle omkring tandroden kaldes fæstetab. Man kan sammenligne dette med at ‘grave jorden væk omkring et træ’. Des mere alvorlig parodontosen er, des dybere lommen bliver, des mere knogle mistes, og des løsere sidder tanden fast, og kan i sidste ende begynde at flytte på sig i munden eller falde ud. Groft sagt kan en tandkødsbetændelse, der ikke behandles udvikle sig til parodontitis. Det er vigtigt at iværksætte en behandling ligeså snart at tandlægen konstaterer at der er fordybede tandkødslommer. Den bedste behandling er nemlig at få standset sygdommen så tidligt som muligt. En fordybet tandkødslomme er minimum 4-5 mm dyb og blødende. Parodontose giver sjældent symptomer før sygdommen er ret veludviklet. Det er derfor vigtigt at få kontrolleret tandkødslommernes dybde regelmæssigt hos tandlægen.

Hvem er i risikogruppe

Parodontitis er en hyppigt forekommende sygdom i befolkningen, den opstår oftest i 30-40 års alderen. Efter 40 års alderen er parodontitis den hyppigste årsag til tandtab. Du har særlig risiko for at udvikle sygdommen hvis du er:
  • Ryger
  • Er arveligt disponeret
  • Har dårlig mundhygiejne
  • Har diabetes
  • Har nedsat immunforsvar
  • lider af stress

Behandlingen

Behandlingen af sygdommen består i at standse sygdommen. Først laves en skema, hvor alle tandkødslommer, blødning, knoglens forløb, tændernes løsning mv. registreres. Derefter foretages en dybdegående/udvidet tandrens, hvor der renses under tandkødsranden. Fordybede lommer og blottede rodoverflader renses og glattes med ultralyd og håndinstrumenter. Dette kaldes tandrodsrensninger. Det er vigtigt at få fjernet bakterier og tandsten både over og under tandkødsranden. Det kan være nødvendigt med lokalbedøvelse hvis tandkødet er ømt.

Efter rensningen

Efter rensningen instrueres patienten i grundig renhold af tænderne. Der instrueres i tandbørstning på alle flader og kroge og i tandstikker/mellemrumsbørster eller tandtråd. Der instrueres også i sygdomsrelevant kost -og livsstil. Det er vigtigt at patienten holder munden og tandkødet pænt rent dagligt, for bedst mulige behandlingsresultat. Lommer kontrolleres efter et par måneder og en individuel plan lægges på baggrund af resultatet. Hvis parodontitis behandles kan tandkødet igen blive sundt, dog gendannes den tabte knogle ikke. Det betyder at løse tænder kan blive mindre løse, hvis de behandles og du også selv gør en indsats. Supplerende behandlinger som kirurgi eller penicillinbehandling kan i nogle tilfælde være relevant.

Hvordan kan du forhindre sygdommen

For at forhindre sygdommen i at udvikle sig er disse råd vigtige:
  • stop med at ryge
  • Få regelmæssig parodontitisbehandling ved din tandlæge
  • Vær omhyggelig med mundhygiejnen, og følg tandlægens instruktioner med tandbørstning og f. eks mellemrumsbørster
Da parodontitis er en kronisk sygdom er der desværre altid en risiko for at sygdommen blusser op, hvis tænderne forsømmes det mindste

Book tid online

Du kan booke tid online til dit regelmæssige eftersyn her. Der kan kun bookes tid til regelmæssigt eftersyn her og IKKE til behandling. Hvis der skal bookes tid til behandling, kan det kun ske efter aftale med tandlægen. Hvis det er første gang du booker eller har glemt sin kode, så er det vigtigt at vi har dit mobilnummer registreret, da koden bliver sendt på sms via dit cpr nr.