Tandblegning

Tandlægerne på Kongelundsvej

Ekstern blegning

Går du og drømmer om at få hvidere tænder, kan tandblegning måske være svaret. Det er dog vigtigt at få en tandlæge til at se på tænderne inden, da blegemiddel ikke vil virke på alle slags misfarvninger. Desuden blev der i 2012 fra EU udstedt ny bekendtgørelse vedrørende regler for brug af blegemidler på tænder, samt mængden af de aktive stoffer i blegemidlet.v

Lovgivning ekstern blegning

  • Hvis blegning udføres på udelukkende kosmetisk indikation skal patienten have betænkningstid på min. 2 dage, der må ikke bleges på personer under 18 år og der skal tages klinisk foto før og efter behandlingen.
  • Blegemidler til kosmetisk brug må maksimalt indeholde/frigive op til 6% brintoverilte (H2O2), svarende til ca. 17% carbamidperoxid (den form, der oftest anvendes til hjemmeblegning).
  • Blegemidler må kun sælges til og distribueres af tandlæger.
  • Information om og introduktion til blegebehandlingen skal ske på klinikken og midlet kan herefter gives til patienten til brug derhjemme.
  • Blegemidler skal fremover mærkes. Det skal stå på pakningen, at produktet kun må sælges af tandlæger, og at det skal bruges første gang på klinikken.

Effekten af blegning

Effekten af en blegning er afhængig af misfarvningens årsag, dens beliggenhed i tand-substansen og af blegemidlets koncentration.Effekten af hjemmeblegning kan, hvis misfarvningen skyldes indtrængning af organiske farvestoffer blege tænderne 1-2 toner på en Vita-farveskala. Drejer det sig om inkorporerede farvestoffer fra tændernes mineraliseringsperiode er effekten mindre, mens farve-forandringer der skyldes optiske ændringer forårsaget af slidt emalje eller scleroseret dentin ikke kan bleges. Der bleges 1-2 gange daglig i ½-1 time eller om natten i en periode på 1-3 uger. Ofte vil et godt blegeresultat opnås efter 1-2 uger. Dybtliggende misfarvninger som fx tetrackylin-misfarvninger kan være meget vanskelige at blege, og her kan en blegetid på 3-6 måneder være nødvendig.

Book tid online

Du kan booke tid online til dit regelmæssige eftersyn her. Der kan kun bookes tid til regelmæssigt eftersyn her og IKKE til behandling. Hvis der skal bookes tid til behandling, kan det kun ske efter aftale med tandlægen. Hvis det er første gang du booker eller har glemt sin kode, så er det vigtigt at vi har dit mobilnummer registreret, da koden bliver sendt på sms via dit cpr nr.